Kongerækkerne, Amager

Fakta om projektet
Udvikling af Boligkarré Kongerækkerne Amager
Opført: 2018 - 2019
Bygherre: Jensen & Nielsen
Samlet etageareal: 1.600 m2
Område: Kongelundsvej, Kastrup